Haus der Ikonen

De staatloze iconograaf Alexej Saveljev bouwde en leidde het unieke »Lebende Ikonenzentrum«, dat van 1976-1982 in Graach/Mosel en van 1983-1995 in Traben-Trarbach/Kautenbach was gevestigd. Na zijn dood in 1996 werd het Ikonenzentrum naar hem vernoemd en in september 2004 werd het museum, dat vanaf dat moment ook informatieve programma’s aanbood, ondergebracht in het nieuwe, grotere »Haus der Ikonen« (stadsdeel Traben-Trarbach).

Het "Haus der Ikonen"

  • herbergt de nalatenschap en het levenswerk van een van de belangrijkste iconografen van »moderne iconen« in West-Europa: Alexej Saveljev (geb. 1918 Kiev, gest. 1996 Zell/Traben-Trarbach).
  • toont met 115 van zijn “moderne iconen” van de Novgorod-school de belangrijkste bouwstenen van de christelijke kerk.
  • wil informatie geven over de techniek, de inhoud, het wezen, de betekenis en het »gebruik van de iconen«
  • is een plaats van de oecumene voor inkeer, ontmoeting en interreligieuze dialogen.  

 

Haus der Ikonen

Mittelstraße 8
56841 Traben-Trarbach
Tel.: 06541-812408
www.Haus-der-Ikonen.de

Openingstijden

01.04.2024:
vrijdag tot zondag: 12.00 - 16.00