Oude Stadstoren

De in 2004 gerestaureerde historische stadstoren is verreweg het meest indrukwekkende overblijfsel van de middeleeuwse stadsmuur rondom Trarbach, die met zijn talrijke torens, bastions en drie stadspoorten ooit langs de oever van de Moezel en de Kautenbach via de “Kästel”-berg naar de Grevenburg liep. De muur, die alles te maken had met Trarbachs verworven stadsrechten, werd waarschijnlijk rond 1350 tegelijk met burcht Grevenburg gebouwd door graaf Johann III van Sponheim, zoon van de legendarische gravin Loretta. Zij ontvoerde in 1328 de Trierse aartsbisschop Baldiun en hield hem gevangen in de nabijgelegen burcht Starkenburg. Vandaag de dag doet de toren, die oorspronkelijk nog een etage hoger was, dienst als uitkijktoren. Het platform biedt een prachtig uitzicht over de daken van de stad. Binnenin is tegenwoordig een verzameling te zien van historische haard- en kachelplaten uit de collectie van het slechts 50 meter verderop gelegen Mittelmosel-Museum.

Klokkenspel van de stadstoren

Het klokkenspel werd op initiatief van de vereniging Traben-Trarbach Aktiv in de stadstoren geplaatst naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de stad Traben-Trarbach. Op 26 september 2004 werd het klokkenspel ingewijd. De klokken werden gegoten door de familie Bachert uit Karlsruhe, die ook verantwoordelijk was voor het gieten van de wereldwijd bekende klokken van de Frauenkirche in Dresden. Het klokkenspel in Traben-Trarbach bestaat uit 28 bronzen klokken. De grootste klok heeft een gewicht van 80 kg, de kleinste weegt 7,6 kg. Het totale gewicht bedraagt 611,6 kg.

Speeltijden klokkenspel

Dagelijks om: 12.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00 uur

Adres: Mittelstraße